DOBRODOŠLI

"Verjetno ne zmoremo pomagati vsem ljudem, toda prizadevamo si za prav vsakogar!"

Podjetje je v vseh letih delovanja dobro skrbelo za razvoj, tako na materialnem, kakor tudi na strokovnem področju. Vedno sledimo novitetam, razvoju in napredku v stroki tako doma kot v tujini.

Od začetka našega samostojnega delovanja smo postopoma širili krog sodelavcev fizioterapevtov, zunanjih strokovnih sodelavcev, trenerjev in profesorjev športne vzgoje. Vsi skupaj želimo vplivati na izboljšanje težav naših varovancev. Tako smo skupaj uspešnejši v rehabilitaciji športnikov in rekreativcev.

Razvoj sodobne fizioterapije zahteva združevanje čim več različnih strokovnjakov, kar pomaga pri  doseganju čim hitrejšega okrevanja in vzdrževanju čim boljše telesne in duševne zmogljivosti.