PRVI OBISK FIZIOTERAPIJE

Pri prvem obisku vzamemo podrobno anamnezo stanja, sledi temeljit pregled trenutnega stanja in funkcionalno testiranje, da dobimo bolj jasno sliko vaše težave. Na podlagi pridobljenih informacij iz prej omenjenih postopkov, se naredi tako imenovani načrt poteka rehabilitacije oziroma terapij in končni cilj. Svetujemo tudi čemu se morate izogibati v vsakodnevnih opravilih, da bo rehabilitacija maksimalno uspešna.

V prvih nekaj obiskih opravljanja terapij, skupaj opazujemo spremembe stanja in na podlagi tega individualno prilagodimo nadaljnje terapije, v kolikor so še potrebne.

Ko dosežemo cilj evalviramo trenutno stanje in svetujemo o  nadaljnjih postopkih (treningi, skupinske vadbe, vsakodnevna opravila) za ohranitev doseženega.