Fizioterapija Fuchs

Inkontinenca

Urinska inkontinenca (UI) je navajanje kakršnega koli nehotenega uhajanja seča. Ločimo stresno, urgentno in kombinirano UI.

STRESNA UI: nehoteno uhajanje seča pri naporu (kihanje, kašljanje, dvigovanje in nošenje bremen, poskakovanje,…). Običajno je količina urina ki uide manjša (par kapljic).

URGENTNA UI: nehoteno uhajanje seča, ki se pojavi med ali po predhodni hudi nuji po mokrenju. Če ne zdržimo do stranišča in nam uide večja količina urina, je to znak za urgentno UI.

KOMBINIRANA/MEŠANA UI: Mešana inkontinenca je kombinacija stresne in urgentne UI. Uhajanje se pojavi v povezavi s stresom in se lahko začne z močno in nenadno nujo.

Fizioterapija je pri odpravi UI prvi korak, saj lahko s konzervativnim pristopom preprečimo tudi morebitno operacijo.